Vol649模特LindaLinda私房低胸连身裙半脱露蕾丝内衣丰满诱惑写真36P36PLindaLinda爱蜜社

Vol649模特LindaLinda私房低胸连身裙半脱露蕾丝内衣丰满诱惑写真36P36PLindaLinda爱蜜社

丹溪曰∶草豆蔻性温,能散滞气。《金匮》茯苓戎盐汤治小便不通,取其补肾利膀胱也。

发明商陆苦寒伤脾,其性下行利水。若发热饮冷,大便调和,用四物、连翘、牡丹皮。

九蒸九晒则去风痹,故云无毒。 盖香薷乃夏月解表之药,如冬月之用麻黄,气虚者岂可漫用。

仲景治心下痞满,按之濡者,用大黄黄连泻心汤,此亦泻脾胃之湿热,非泻心也。同硫黄、硝石治上盛下虚,收阳助阴,有扶危拯逆之功。

黑者属水,泻肾而兼泻脾胃之湿,消肿满香港脚,利大小便秘。凡用勿空腹服,令人小便不《本经》主骨间寒热,惊痫邪气,续绝伤,定五脏,杀蛊毒。

《别录》云,去心下膈气非呕吐之类乎,一切阴虚火旺,便浊遗精,喉痹肿痛慎用。又得炙甘草治腹中急痛,同白术补脾,同芎泻肝,从人参补血虚,从黄连止泻痢,同姜枣温经散湿,在用者各得其宜耳。

Leave a Reply